Antica Preghiera popolare siciliana da recitare la mattina

“Cu l’Angili mi levu la matina
e a vui, Gesù, vegnu a prigari,
mi prigati la Matri Divina
e di cincu cosi m’ata libbirari :
di mala morti, di mali vicini,
di giuduci, giustizia e tribbunali.
Azzu l’occhi a Diu e lu vidu Crucifissu ;
mi cunfessu cu vui, Diu,
vui sapiti la me’ cuscenza
dàtimi forza e pinitenza.”

3 Ave Maria.

Annunci
Published in: on 2 novembre 2016 at 06:41  Lascia un commento  

Antica preghiera siciliana a l’Armuzzi Santi

Pi li setti battitura
chi patì nostru Signori,
pi li chiova arribbuccati,
Armi Santi arrifriscati.
Armi Santi, Armi Santi
iò sugnu sulu, vui siti tanti,
pi la nostra orazioni
livatimilla ‘sta confusioni.
Quannu vui ‘n celu acchianati
pi nui piccatura priati,
arma ‘n celu e corpu ‘n terra,
recam eterna.

Pater, Ave.

Published in: on 2 novembre 2016 at 00:11  Lascia un commento