Antica preghiera a Santa Lucia per gli occhi ammalati

“Santa Lucia
supra un màrmuru chi chincìa.
Vinni a passari nostru Signuri Gesù Cristo;
“chi hai ,Lucia,chi chianci?”
“chi vogghiu aviri, patri maistusu!”
M’ha calatu ‘na resca all’occhi;
Nun pozzu vidiri, n’è guardari,”
“va’ a lu m’è jardinu,
pigghia birbina e finocchiu,
cu li me’ mani li chiandai,
cu la m’è ucca l’abbivirai,
cu li me’ pedi li scarpisai:
s’è frasca va a lu voscu,
s’è Petra va a mari,
s’è sangu squaggirà.”

Da recitare per tre volte, facendo dei segni di croce sull’occhio ammalato.

Annunci
Published in: on 22 marzo 2018 at 10:17  Lascia un commento